Predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti sú rovnako šikovné ako včas narodené

Predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú v reálnom živote rovnako úspešné, ako deti narodené v riadnom termíne. Deti, ktoré sa na svet vypýtajú skôr, môžu dosiahnuť rovnaké …

Predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú v reálnom živote rovnako úspešné, ako deti narodené v riadnom termíne. Deti, ktoré sa na svet vypýtajú skôr, môžu dosiahnuť rovnaké úspechy v štúdiu či neskoršom uplatnení. Štúdiom predčasne narodených detí a ich ďalšieho vývoja sa zaoberal tím kanadských vedcov pod vedením doktora Saroja Saigala z Detskej nemocnice v Hamiltone. Do svojho výskumu zahrnul jeho tím 166 detí, ktoré po pôrode vážili od pol kilogramu do 0,9 kilogramu. Porovnali ich so 145 deťmi, ktoré sa narodili v poriadku. Vedci ich sledovali asi do 25. roku života. Zistenia vedcov milo prekvapili, pretože predošlé výskumy naznačovali, že predčasne narodené deti majú v dospievaní alebo neskôr problémy so správaním a dosiahnutím vyššieho vzdelania.

Faktom zostáva, že časť predčasne narodených detí sa narodila s istým hendikepom. Viac ako 25 percent z nich bolo slepých, alebo prekonali detskú mozgovú obrnu (DMO). Tie, ktoré boli zdravé, ale nemali problémy s uplatnením. Rovnaké postihnutia postretli spomedzi včas narodených detí iba dve percentá. Vedci z McMaster University v Hamiltone zdôraznili, že veľkú úlohu v týchto prípadoch zohráva práve hmotnosť dieťaťa. Deti z ich výskumu sú zatiaľ v aktívnom veku a vedci teda nevedia povedať, ako ovplyvní ich predčasné narodenie a nízka hmotnosť ich osobnosti v neskoršom veku.

Štúdia amerického odborného časopisu Journal of the American Medical Association preukázala, že 82 percent detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou maturovalo na strednej škole. Čo sa týka detí narodených v riadnom čase, z nich zmaturovalo 87 percent. Tretina detí narodených v rokoch 1977 až 1982 z každej skupiny získala postgraduálne vzdelanie. Žiadne výrazné rozdiely vedci nezaznamenali ani v oblasti životného štýlu či uzatvárania manželských zväzkov. Výraznejší rozdiel ale objavili v oblasti uplatnenia sa v zamestnaní. Väčšia časť detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou – až 26 percent sa nemohlo zamestnať, z dôvodu chronického ochorenia alebo stálej práceneschopnosti. Takýchto bolo spomedzi druhej skupiny pätnásť percent.


Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif