Naša Canisterapia

Canisterapia

Reno

V škôlke sme spoznali aj nového kamaráta. Je chlpatý, má 4 nohy a volá sa Reno . Je úžasne trpezlivý a v rámci canisterapie nám pomáha odbúravať strach pri chôdzi. Najradšej mu Maťko dáva psie maškrty . Pokúšali sme sa mu „odmontovať „ uši ale nešlo to, tak dúfame, že to s nami ešte chvíľu vydrží. Aj jeho majiteľka Janka.


matko-a-reno1

Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody.

Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť. Napríklad pri naväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi pacientmi a pri práci s:

  • emocionálne poškodenými a citovo deprimovanými deťmi
  • autistickými deťmi
  • mentálne postihnutými
  • zmyslovo postihnutými
  • u niektorých psychiatrických diagnóz (úzkosť, depresia, fóbia)
  • v logopedickej a rehabilitačnej praxi (hlavne ako motivačný prvok)
  • ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
  • pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
  • u chorých detí (hlavne dlhodobo-neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v nemocnici)
  • ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť.

Metódy

matko-a-reno2

AAA(Animal Assisted Activities) poskytuje príležitosť pre motivačný, výchovný, odpočinkový alebo terapeutický prospech, zameraný na zvýšenie kvality života klienta.

AAT(Animal Assisted Therapy) je cielená intervencia, pri ktorej je zviera neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu.

Hlavný rozdiel medzi oboma skupinami je, že zatiaľ čo výsledky AAA možno vyjadriť len v pojmoch radosti, spokojnosti a šťastia, výsledky AAT sú objektívne pozorovateľné a merateľné.

matko-a-reno3

Pes terapeut Renko

renko-004

Musí byť vyrovnaný, spoločenský, trpezlivý a ovládateľný. Musí uniesť veľkú psychickú záťaž- náhle pohyby, nečakané dotyky a objatia, nekonečné škrabkanie, hladenie, česanie, vláčenie za voditko. Nejde u neho tak o výcvik ako o priateľskú povahu. Musí mať ľudí rád.


renko

Pes nikdy nepracuje sám. Majiteľ a pes vždy tvoria tím. Kľudná a vyrovnaná povaha majiteľa je teda podmienkou úspešného terapeutického tímu.

renko-003


Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif