Tradičná čínska medicína

akupunktura2009-015

MUDr. Boris Ivanič má www TU

ja aj môj ujo doktor

Shonishin

Shonishin predstavuje zaujímavú metódu tradičnej japonskej akupunktúry, zameranú na najmenšie vekové skupiny, ktorá vznikla pred viac ako 300 rokmi. Shoni sa v tomto prípade prekladá ako „malé dieťa“ a Hari ako „ihla“. V Japonsku je viacero škôl , ktoré vyučujú túto techniku, hoci úprimne musíme povedať , že veľa takýchto škôl aj zaniklo nakoľko v rodinnej línií už nebolo komu odovzdávať učenie.

akupunktura2009-014


Systém Shonishin , ktorý som sa učil vychádza zo školy Daishi Hari, ktorú založil mních Kobo Daishi v 19. st.. Bol to veľmi všestranne zameraný človek , ktorý vzdelanie v tradičnej medicíne nadobudol v Číne. V dnešných časoch toto učenie predáva Tanyoka sensei a jeho žiakom a súčasne aj oficiálnym lektorom pre Európu je Dr. Thomas Wernicke, ktorý je aj mojím učiteľom.

akupunktura2009-013

Shonishin alebo aj niekedy označované ako Shonihari je metódou špeciálnej stimulácie dráh a akupunktúrnych bodov súborom ihiel a predmetov. Aj napriek tomu, že sa používajú ihly, tak v tomto prípade nedochádza k preniknutiu cez pokožku a aplikácia nevyvoláva bolesť. Škola Daishi Hari je špeciálna tým že používa iba jeden typ ihly. V iných školách sa často používajú aj viaceré typy, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať hrozivo. Aplikácia pripomína rýchle rytmické hladenie a trvá pár minút. Sú to techniky , ktoré môžeme využiť pri liečení rôznych problémov u deti od narodenia, ale predstavuje aj možnosť alternatívy u dospelých, ktorí sa boja ihiel.

akupunktura2009-007


Vyšetrenie sa deje podľa princípov Čínskej a Japonskej tradičnej medicíny. Na prvom sedení po diagnostike pokračujeme s tzv. základným ošetrením, ktoré stimuluje základné energetické systémy. Neskôr sa k základnému ošetreniu môžu pridať rôzne techniky stimulácie buď jednotlivých bodov alebo celých skupín akupunktúrnych dráh. Najčastejšie chodia pacienti na terapiu 1 x za dva týždne. Ojedinele aj častejšie.

akupunktura2009-010Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif