2% z Vašej dane

2 % z daní.

Milí priatelia známi a rodina!

Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť
aby ste na nás nezabudli keď sa budete rozhodovať komu poskytnete 2% z daní.
Darovaním 2% z Vašich daní nič nestratíte ale naopak, my tým veľa získame.
Povedzte to všetkým Vašim príbuzným a známym.

Peniažky využijeme na liečbu u pani doktorky v Egypte ktorá Maťkovi veľmi pomáha a delfinoterapiu v Turecku.Taktiež na hipoterapiu a rôzne iné aktivity, ktoré zaradia Maťka medzi zdravé deti.

 

Ak by ste radi Matkovi poskytli 2 % z Vašej dane

vo „Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ uvediete:

Občianske združenie

NAŠE SLNIEČKA

Adresa:

96001 Zvolen, Ľ.Podjavorinskej 12

IČO:

IČO/SID: 45028974

Právna forma:

Občianske združenie

Číslo účtu:

 

Občianske združenie Naše Slniečka

poskytne Maťkovi Váš príspevok len v tom prípade, ak zdokladujeme, kto nám ho poskytol.

Pozor, pozor, pozor!


Ak chcete aby nám ich dali tak mi musíte poslať kópiu Vyhlásenia. Je to veľmi dôležité!!!

Okrem toho by sme radi vedeli, komu sa môžeme poďakovať.

Prosíme, pošlite nám preto nasledujúci doklad na adresu:

Martin Hluchý Svätoplukova 28, 90201 Pezinok

Fyzické osoby – potvrdenie od zamestnávateľa (v prílohe)

Právnické osoby – potvrdenie z Daňového úradu

Kontaktovať nás môžete na adrese matkovsen@centrum.sk alebo telefonicky na číslach

 

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu , budete potrebovať nasledovné formuláre:

Potvrdenie daň Vyhlásenie zamestnanci

alebo

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu , budete potrebovať nasledovné formuláre:

http://rozhodni.sk/institution/nase-slniecka/

TU

Ako postupovať pri 2% z daní?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

A) Ak Daňové priznanie za Vás robí Váš zamestnávateľ /zamestnanci/
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2016 o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
2. „POTVRDENIE o zaplatení dane“, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte obidve tlačivá daňovému úradu v
mieste vášho bydliska.

B) Ak si Daňové priznanie /DP/ podávate sami /Právnické osoby a fyzické osoby/
1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ podľa priloženého vzoru. Do príslušných kolóniek uveďte:
Sumu 2% (PO 1,5%) z vašej dane v €
IČO:
Právna forma: Občianske združenie
Názov:
Sídlo:
a) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ A, venujte pozornosť VIII. oddielu
b) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ B, venujte pozornosť XII. oddielu
c) Právnická osoba venujte pozornosť IV. Oddielu. Suma 2% resp. 1,5% však
musí byť minimálne 8,30 €.
2. Daňové priznanie s tlačivami odovzdajte a uhraďte daň na daňovom úrade podľa
svojho miesta bydliska do 31..marca 2016.

 

Ak ste zamestnanec:

 

 

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2016.V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti III: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)“.

 

 

  • Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane -to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR (100 Sk).

 

 

  • Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane– meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.

 

 

  • Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2015 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

 

Tlačivo dolu

 

 

 

 

 

 

vyhlasenie-na-2-za-rok-2016-1.docx

 

Ďakujeme!

 

 


Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif